Reclame wordt niet eerlijker en de JEP is niet onafhankelijk

In De Tijd lezen we vandaag dat reclame steeds eerlijker wordt. Dat is zo, omdat de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) de laatste jaren steeds minder indieners van klachten in het gelijk stelt. Dus, zo concludeert voorzitter Piet Moons, de reclamesector is zich aan het responsabiliseren.

Mooi is dat. Tenminste, mocht die redenering steek houden en gemaakt zijn door een onafhankelijke instantie. Lees verder

Advertenties

Twee vliegen in één inleiding

vlieg die het in Keulen hoort donderen

“Met theorie alleen red je het niet.”

Met deze slogan geeft de Katholieke Hogeschool Mechelen blijk van een verdomd weldoordachte marketingstrategie. In de strijd om studiezoekers in een gedemocratiseerd hoger onderwijs valt de eerste uitdaging  samen met het spanningsveld tussen academische en professionele opleidingen. Overtuig een studiezoeker maar eens waarom die niet hoort te kiezen voor een opleiding met meer aanzien, een breder perspectief en vetter betaalde carrièremogelijkheden. Leg maar eens uit hoe het eeuwige mantra van levenslang leren verenigbaar is met de directe inzetbaarheid die een professionele opleiding van drie jaar beoogt. Hogescholen met gelijkaardige opleidingen zijn niet meer in eerste instantie elkaars concurrenten. Deze scholen zijn vaak ook geografisch voldoende verspreid om vreedzaam naast elkaar de Vlaamse weide te begrazen. Lees verder