Reclame wordt niet eerlijker en de JEP is niet onafhankelijk

In De Tijd lezen we vandaag dat reclame steeds eerlijker wordt. Dat is zo, omdat de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) de laatste jaren steeds minder indieners van klachten in het gelijk stelt. Dus, zo concludeert voorzitter Piet Moons, de reclamesector is zich aan het responsabiliseren.

Mooi is dat. Tenminste, mocht die redenering steek houden en gemaakt zijn door een onafhankelijke instantie. Lees verder

Advertenties

Dans, roept De Gelder. En de journalist danst

45kwaliteit(Mediakritiek is maar zinvol als ze sereen en specifiek verloopt. Vandaag is me dat niet gelukt.)

Beste journalist,

Doe zo voort. Goed bezig. Geef die man een platform. Hij verdient het. Als hij iets zegt, tweet het! Als hij niets zegt, tweet het! Als hij aan zijn gat krabt, tweet het! Het volk heeft het recht om te weten dat hij nu enkel nog een snor heeft. Als hij gaat zitten, dan is het uw taak, beste journalist, om daar melding van te maken. Lees verder

Dit is waarom Frederik De Swaef blijft triomferen in het debat over de boekskes

DeSwaefFrederik De Swaef is een jonge, bleke, ietwat magere verschijning die zijn hemden nog steeds op de groei lijkt te kopen. Is het misschien daarom dat journalisten zich keer op keer vergissen in de huidige hoofdredacteur van Story, wanneer ze hem op een debatje boekskesbashen, zoals nu in Reyers Laat, hopen vast te praten? Vergis u niet, wanneer deze jonge snaak zijn mond opendoet, hoort u de leer van zijn voorganger Thomas Siffer.  Deze man vernauwde het boekskesdebat al tot een methodologische kwestie, lang voordat De Swaef zijn diploma Politieke Wetenschappen mocht gaan afhalen in Leuven. En zolang de uitdagers het geweer niet van schouder wisselen, of op zijn minst wat scherper leren schieten, zal De Swaef blijven triomferen. Lees verder